Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng 1,4m và chiều cao 1,5m. Nước trong bể hiện chiếm 45% thể tích của bể. a) Hãy tính t

Question

Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng 1,4m và chiều cao 1,5m. Nước trong bể hiện chiếm 45% thể tích của bể.
a) Hãy tính thể tích của bể chứa nước.
b) Hỏi hiện trong bể chứa bao nhiêu lít nước?

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-09-04T09:09:17+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:11:04+00:00

  a) Thể tích của bể chứa nước là : 

  2,8.1,4.1,5 = 5,88 m³

  b) Hiện trong bể chứa số lít nước là : 

  5,88.45% = 2,646 m³ = 2646 l 

  Đáp số : a) 5,88 m³

  b) 2646 l 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )