Một bể nước dạng hình hộp chữ nhất có chiều dài 20dm, chiều rộng 15dm, chiều cao 10.4dm. Hiện tại trong bể chứa 1500 lít nước. a) Tính thể tích nước

Question

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhất có chiều dài 20dm, chiều rộng 15dm, chiều cao 10.4dm. Hiện tại trong bể chứa 1500 lít nước.
a) Tính thể tích nước cần đổ thêm vào để đầy bể.
Lúc 7 giờ 38 phút, người ta cho vòi chảy vào bể, biết rằng cứ 1 phút vòi chảy vào 20 lít. Hỏi nước đầy bể lúc mấy giờ?
P/s giúp mik giải bài này với ạ

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-16T05:53:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:54:20+00:00

  khi đầy thì bể chứa được số lít là

  20 x 15 x 10,4 = 3120 ( dm3 )

                         = 3120 lít nước

  a) thể tích nước cần đổ thêm là

  3120 – 1500 = 1620 ( lít )

  thời gian để vòi chảy đầy bể là

  1620 : 20 = 81 ( phút )

  b) nước chảy đầy bể lúc

  7 giờ 38 phút + 81 phút = 8 giờ 59 phút

    đáp số : a) 1620 lít

                  b) 8 giờ 59 phút

  0
  2021-10-16T05:54:42+00:00

  Đáp án:

   Thể tích của bể là :

  20 * 15 * 10,4 = 3120 ( dm3 ) = 3120 l nước

  Thể tích cần đổ thêm là :

  3120 – 1500 = 1620 ( l nước )

  gian để vòi chảy đầy bể là

  1620 : 20 = 81 ( phút )

   Nước chảy đầy bể lúc

  7 giờ 38 phút + 81 phút = 8 giờ 59 phút

    đáp số : a) 1620 lít

                  b) 8 giờ 59 phút

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )