Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 2m. Hiện bể ko có nước. Người ta mở vòi nước cho chảy vào bể, mỗi giờ

Question

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 2m. Hiện bể ko có nước. Người ta mở vòi nước cho chảy vào bể, mỗi giờ được 4m khối. Hỏi sau mấy giờ đầy bể?

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-24T21:55:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:56:51+00:00

  Thể tích bể nước là : 

  5 x 3,5 x 2 = 35 ( m³ )

  Sau số giờ sẽ đầy bể là :

  35 / 4 = 8,75 giờ 

  Đ/S : 8,75 GIỜ

  0
  2021-09-24T21:57:26+00:00

  Đáp án: 8,75 giờ

   

  Giải thích các bước giải:

                                                  Bài giải

  Thể tích bể nước dạng hình hộp chữ nhật đó là:

         5 x 3,5 x 2 = 35 (m khối)

  Thời gian bể nước đó chảy đầy bể là:

         35 : 4 = 8,75 (giờ) hay 8 giờ 45 phút

                   Đáp số : 8 giờ 45 phút

  mik ko ghi dc chữ khối sr bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )