Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,44 m3 . Đáy bể có chiều dài 1,5 m chiều rộng 1,2m . Tính chiều cao của bể . hhhhhhhhhhiiiiiiiiiii

Question

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,44 m3 . Đáy bể có chiều dài 1,5 m chiều rộng 1,2m . Tính chiều cao của bể . hhhhhhhhhhiiiiiiiiiii

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-26T07:43:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:45:00+00:00

  Giải :

  Chiều cao của bể nước dạng hình hộp chữ nhật đó là :

  1,44 : 1,2 : 1,5 = 0,8 (m)

                   Đáp số  : 0,8 m.

   

  0
  2021-09-26T07:45:13+00:00

  Đáp án:

  0,8 m

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao của bể nước đó là :

  1,44 : 1,2 : 1,5 = 0,8 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )