Một bể nước hình lập phương có cạnh 1,5 m A Tính thể tích bể B người ta mở vòi nước chảy vào bể , sau 1 giờ mực nước trong bể chiếm 2/5 thể tích bể hỏ

Question

Một bể nước hình lập phương có cạnh 1,5 m
A Tính thể tích bể
B người ta mở vòi nước chảy vào bể , sau 1 giờ mực nước trong bể chiếm 2/5 thể tích bể hỏi mực nước trong bể cao bao nhiêu mét
C lượng nước cần chảy thêm cho đầy bể chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích bể

in progress 0
Arya 1 năm 2021-10-16T18:44:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:46:16+00:00

  a) Thể tích của bể nước là:

  1,5×1,5×1,5= 3,375(m³).

  b) Mực nước trong bể là:

  3,375×2/5= 1,35(m³).

  Chiều cao của mực nước là:

  1,35÷1,5÷1,5= 0,6(m).

  c) Đổi 1,35m³= 1350dm³= 1350 lít.

  3,375m³= 3375dm³= 3375 lít.

  Lượng nước cần đổ thêm là:

  3375-1350= 2025(lít).

  Lượng nước đó chiếm số % là:

  2025÷3375= 0,6= 60%.

            Đáp số: a) 3,375m³.

                         b) 0,6m.

                         c) 60%.

  0
  2021-10-16T18:46:24+00:00

  Thể tích bể là:

  1,5×1,5×1,5= 3,375(m³).

  b) Mực nước trong bể là:

  3,375×2/5= 1,35(m³).

  Chiều cao của mực nước là:

  1,35÷1,5÷1,5= 0,6(m).

  c) Đổi 1,35m³= 1350dm³= 1350 lít.

  3,375m³= 3375dm³= 3375 lít.

  Lượng nước cần đổ thêm là:

  3375 – 1350 = 2025(lít).

  Lượng nước đó chiếm số % là:

  2025÷3375 = 0,6= 60%.

            Đ/S: a) 3,375m³.

                         b) 0,6m.

                         c) 60%.

  Học tốt !
  #nocopy

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )