một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50 cm và chiều cao 60 cm. a] tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó [bể không có nắp] b

Question

một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50 cm và chiều cao 60 cm.
a] tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó [bể không có nắp]
b] tính diện tích bể cá đó
c] mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể . hỏi trong bể đó chứa bao nhiêu lít nước?
GIÚP MIK NHA MIK đg cần gấp

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-11-22T11:45:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:47:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

  a) Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

  Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)

  Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (cm2)

  b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)

  300dm3 = 300l

  c) Số lít nước có trong bể cá là: 300 x   = 225

  Đáp số: a) 230 cm2; b) 300l ; c) 225l.

  0
  2021-11-22T11:47:21+00:00

  đổi 1m=100cm 

  Diện tích xung quanh của bể kính là:

  (100+50)x2x60=18 000($cm^{2}$ 

  Diện tích mặt đáy của bể kính là:

  100×50=5 000($cm^{2}$ 

  Diện tích kính dùng để làm bể kính đó là

  18 000+5 000 = 23 000($cm^{2}$ )

  Thể tích bể cá đó là:

  100x50x60=300 000 ($cm^{2}$ )

  Chiều cao mức nước là

  60:4×3=45(cm)

  Thể tích nước trong bể đó là

  45x100x50=225 000 ($cm^{3}$ )

  Đáp số:……

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )