Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6 giờ biết vận tốc của dòng nước là 50m/phút tính A/ chiều dài quãng sông AB ?

Question

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6 giờ biết vận tốc của dòng nước là 50m/phút tính
A/ chiều dài quãng sông AB ?
B/vận tốc ca nô trong nước yên lặng?
( Mong mọi người giúp em)

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-07-10T12:07:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:08:16+00:00

  giải thích các bước giải:

   

   Vận tốc xuôi dòng là:

             6 : (3 – 2) × 3 = 18 (km)

     Quãng sông AB là:

            18 × 4 = 72 (km)

  b. Vận tốc khi nước lặng là:

            18 – 3 = 15 (km/giờ)

      ĐS:  a) 72 km

             b) 15 km/giờ

  XIN HAY NHẤT NHÉ

  0
  2021-07-10T12:08:33+00:00

  Đổi `50m“/“phút=3km“/“giờ`

  `a)` Mỗi giờ ca nô đi xuôi dòng được số phần quãng sông là:

                            `1:4=1/4(quãng` `sông)`

  Mỗi giờ ca nô đi ngược dòng được số phần quãng sông là:

                            `1:6=1/6(quãng` `sông)`

  Mỗi giờ dòng nước chảy được số phần quãng sông là:

                       `(1/4-1/6):2=1/24(quãng` `sông)`

  Thời gian dòng nước chảy từ `A` đến `B` là:

                  `1:1/24=24(giờ)`

  Chiều dài của quãng sông `AB` là:

            `3.24=72(km)`

  `b)` Vận tốc ca nô trong khi nước yên lặng là:

                  `72:6+3=15(km“/“ giờ)`

                                Đáp số:`a)72km`

                                             `b)15km“/“ giờ`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )