Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có kịch thước trong lòng bể là chiều dài 3m chiều rộng bằng 2/5 chiều dài chiều cao 1,2 m. a. Tinh DT xung quanh, di

Question

Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có kịch thước trong lòng bể là chiều dài 3m chiều rộng bằng 2/5 chiều dài chiều cao 1,2 m. a. Tinh DT xung quanh, diện tích toàn phần bể nước? b. Hiện trong bể chứa 35% nước. Hỏi muốn bể đầy nước phải đổ thêm bao nhiêu lít nước? 1l bằng 1dm3

in progress 0
Skylar 5 tháng 2021-07-23T09:09:18+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:10:22+00:00

  a ) Chiều rộng của cái bể là :

  3 x `2/5` = 1,2 ( m )

  Diện tích xung quanh của cái bể là :

  ( 3 + 1,2 ) x 2 x 1,2 = 10,08 ( `m^2` )

  Diện tích toàn phần của cái bể là :

  10,08 + ( 3 x 1,2 ) = 13,68 ( `m^2` )

  b ) Thể tích nước trong bể là :

  3 x 1,2 x 1,2 = 4,32 ( `m^3` )

  Trong bể đang chứa số nước là :

  4,32 : 100 x 35 = 1,512 ( `m^3` )

  Muốn bể đầy thì cần đổ thêm vào bể số lít nước là :

  4,32 – 1,512 = 2,808 ( `m^3` )

  2,808`m^3` = 2808`dm^3` = 2808l

                      Đáp số : a ) Sxq = 10,08`m^2` ; Stp = 13,68`m^2`

                                    b ) 2808 lít nước 

  `#cactus`

  0
  2021-07-23T09:10:24+00:00

  a) Chiều rộng của bể nước là:

  3×2:5=1,2(m)

  DT xung quanh của bể nước là:

  Sxq = 2×h×(a +b)=2×1,2×(3+1,2)=10,08(m^2)

  DT toàn phần bể nước là:

  Stp = Sxq + 2×a×b=10,08+2×3×1,2=17,28(m^2)

  b) Thể tích bể nước là:

  V=3×1,2×1,2=4,32(m^3)

  Thể tích nước cần đổ thêm là:

  4,32×(100%-35%)=2,808(m^3)=2808 (l)

  Đáp số:……

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )