một cái bể hình hộp chữ nhật chứa 1500 lít nước thì đầy bể, biết đáy bể có chu vi 8m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Tính chiều cao của bể

Question

một cái bể hình hộp chữ nhật chứa 1500 lít nước thì đầy bể, biết đáy bể có chu vi 8m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Tính chiều cao của bể

in progress 0
Raelynn 4 tuần 2021-07-08T18:32:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:34:20+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Đổi; `1500l=1,5m^3`

  Nửa chu vi đáy bể là:

       `8:2=4(m)`

  Tổng số phần bằng nhau là:

       `5+3=8` (phần)

  Chiều dài bể là:

       `4:8xx5=2,5(m)`

  Chiều rộng bể là:

       `4-2,5=1,5(m)`

  Chiều cao bể là:

       `1,5:2,5:1,5=0,4(m)`

            Đáp số: `0,4m`

   

  0
  2021-07-08T18:34:29+00:00

  Đáp án: 0,4 m

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 1500 lít= 1,5 $m^{3}$ 

  Nửa chu vi đáy bể là:

  8 : 2 = 4 (m)

  Số phần bằng nhau là:

  5 + 3 = 8 ( phần)

  Chiều dài đáy bể là:

  4 : 8 x 5 = 2,5 (m)

  Chiều rộng đáy bể là:

  4 : 8 x 3 = 1,5 (m)

  Diện tích đáy bể:

  2,5 x 1,5 = 3,75 ( $m^{2}$ )

  Chiều cao của bể là:

  1,5 : 3,75 = 0,4 (m)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )