một chiếc xe buýt có chiều dài 80 km từ A đến B. Tại A cứ 15 phút lại có một chiếc xe xuất phát với tốc độ không đổi là 40 km/h. Từ B một xe máy chuyể

Question

một chiếc xe buýt có chiều dài 80 km từ A đến B. Tại A cứ 15 phút lại có một chiếc xe xuất phát với tốc độ không đổi là 40 km/h. Từ B một xe máy chuyển động thẳng đều theo hướng từ B đến A với vận tốc là 35 km/h. Hỏi trên đường đi từ B đến A xe máy gặp bao nhiêu chiếc xe đi ngược chiều với mình.
Giải hộ mik vs ạ!!

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-02T15:14:57+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:16:19+00:00

  Đáp án:

   3 xe buýt

  Giải thích các bước giải:
  \(AB=80km;{{v}_{1}}=40km/h;v{}_{2}=35km/h;\)

  Thời gian xe máy chuyển động đi từ B tới A
  \(AB={{v}_{2}}t\Rightarrow t=\dfrac{80}{35}=\dfrac{16}{7}h\)

  Số xe buýt xuất phát trong thời gian xe máy đi: 

  \(n=\dfrac{t}{15p}=\dfrac{16}{17.15}.60\approx 3\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )