em hãy viết một đoạn văn bảy đến chín câu bộc lộ cảm nhận về một nhân vật mà gọi cho thích trong tác phẩm được học trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập

Photo of author

By Abigail

em hãy viết một đoạn văn bảy đến chín câu bộc lộ cảm nhận về một nhân vật mà gọi cho thích trong tác phẩm được học trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 2 (Dế Mè/ Dế Choắt trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”- Tô Hoài; người anh trai /cô em gái trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi”
Leave a Comment