Một cửa hàng bán được 64 m vải.hoi có 1536m vải thì của hàng bán trong bao nhiêu ngày

Question

Một cửa hàng bán được 64 m vải.hoi có 1536m vải thì của hàng bán trong bao nhiêu ngày

in progress 0
Allison 6 ngày 2021-12-03T21:30:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:32:00+00:00

  Đáp án:

   24 ngày

  Giải thích các bước giải:

   Có 1536 mét vải thì cửa hàng bán hết trong số ngày là :

  1536:64=24(ngày)

  Đ/S :24 ngày 

  CHO MK 5* VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

  0
  2021-12-03T21:32:04+00:00

  Đáp án : 24 ngày. 

  Giải thích các bước giải : 

  1536m vải thì cửa hàng bán trong số ngày là : 

  1536 : 64 = 24 (ngày)

  Đáp số : 24 ngày. 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )