Một cửa hàng bán gạo có tất cả 3 tần 85kg gạo.Số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 3 tạ 25kg.Hỏi mổi loại co bao nhiêu kg gạo?

Question

Một cửa hàng bán gạo có tất cả 3 tần 85kg gạo.Số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 3 tạ 25kg.Hỏi mổi loại co bao nhiêu kg gạo?

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-07-27T02:23:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:25:24+00:00

  Giải:

  Đổi:3 tấn 85kg = 3085 kg

  3 tạ 25kg = 325 kg

  Số kg gạo tẻ là:

    (3085:2)+(325:2)=1705 (kg)

  Số kg gạo nếp có là:

     3085-1705=1380 (kg)

         Đáp số: Gạo nếp: 1705 kg gạo

                      Gạo tẻ: 1380 kg gạo

   

  0
  2021-07-27T02:25:36+00:00

  Đáp án:

  Gạo tẻ: 1705 kg ; Gạo nếp: 1380 kg

  Giải thích các bước giải:

   Đổi : 3 tấn 85 kg = 3085 kg ; 3 tạ 25 kg = 325 kg 

  Có số gạo tẻ là:

        ( 3085 + 325 ) : 2 = 1705 ( kg )

  Có số gạo nếp là:

         3085 – 1705 = 1380 ( kg )

                   Đáp số: Gạo tẻ: 1705 kg ; Gạo nếp: 1380 kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )