Một cửa hành thứ nhất đc 32,75 tạ gạo số gạo bán thú nhất ít hơn số gạo ngày thứ hai là 1,05 tạ gạo Biết ngày thứ ba cửa hàng bán đc 35,45 tạ gạo hỏi

Question

Một cửa hành thứ nhất đc 32,75 tạ gạo số gạo bán thú nhất ít hơn số gạo ngày thứ hai là 1,05 tạ gạo Biết ngày thứ ba cửa hàng bán đc 35,45 tạ gạo hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán đc bao nhiêu tạ gạo

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-08-28T07:45:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:46:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ngày thứ 2 bán dc số tạ gạo là :

  32,75+1,05=33,8 ( tạ )

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán đc số tạ gạo là :

  (32,75+33,8+35,45) : 3= 34 ( tạ )

  Đáp số : 34 tạ gạo

  0
  2021-08-28T07:46:54+00:00

  Lời giải: 

  Ngày thứ hai bán được số gạo là :

  \(32,75+1,05=33,8\) (tạ)

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số gạo là :

  \((32,75+33,8+35,45):3=34\) (tạ)

  Đáp số : 34 tạ gạo

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )