Một đám đất hình chữ nhật dài 52cm rộng 36cm.Người ta chia đám đất thành những khoảnh hình vuông bằng nhau đẻ trồng các loại rau.Hỏi cách chia nào thì

Question

Một đám đất hình chữ nhật dài 52cm rộng 36cm.Người ta chia đám đất thành những khoảnh hình vuông bằng nhau đẻ trồng các loại rau.Hỏi cách chia nào thì cạnh hình vuông lớn nhất và bằng bao nhiêu

in progress 0
Ximena 4 ngày 2021-12-06T15:08:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:09:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi cạnh hình vuông lớn nhất có thể chia được là:`x(cm)`
  Theo đề bài ta có:
  `52\vdotsx`
  `36\vdotsx`
  `=>x∈ƯCLNN(52;36)`
  Phân tích các số ra thừa số nguyên tố:
  `52=2^2 .13`
  `36=2^2 .3^2`
  `=>ƯCLNN(52;36)=2^2=4`
  Vậy cạnh hình vuông lớn nhất là `4cm`

  0
  2021-12-06T15:09:27+00:00

  Đáp án:

   Gọi độ dài lớn nhất  cạnh hình vuông là `a`

  Ta có :

  `52 vdots a`

  `36 vdots a`

  Trong đó `a` là lớn nhất

  `=> a ∈ ƯCLN(52 ; 36)`

  Ta có :

  `52 = 2^2  .13`

  `36 = 2^2 . 3^2`

  `=> ƯCLN(52 ; 36) = 2^2 = 4`

  `=> a = 4m`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )