một đoạn của phân tử ADN ở một tế bào vi khuẩn có chiều dài 510nm và có 3600 liên kết hiđro .Xác định số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN đó

Question

một đoạn của phân tử ADN ở một tế bào vi khuẩn có chiều dài 510nm và có 3600 liên kết hiđro .Xác định số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN đó

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-09T09:38:47+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:40:06+00:00

  $l=510(nm)= 5100(A^o)$ 

  Số lượng nu: 

  $2.5100:3,4=3000$

  $\Rightarrow A+T+G+X=2A+2G=3000$  (1)

  Số liên kết hidro là 3600.

  $\Rightarrow 2A+3G=3600$          (2)

  Giải hệ (1)(2) ta có $A=T=900; G=X=600$

  0
  2021-09-09T09:40:28+00:00

  Đáp án:

  * Đổi 510 nm = 5100 $A^{o}$ 

  – Tổng số Nu của ADN là:

  5100 × 2 : 3,4 = 3000 Nu

  – Ta có hệ:

  $\left \{ {{2A+2G=3000} \atop {2A+3G=3600}} \right.$

  – Giải hệ ta được:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=900Nu} \atop {G=X=600Nu}} \right.$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )