Một đội công nhân dự định làm xong công việc đó trong 12 ngày, nhưng vì có 8 người chuyển đi làm việc khác trước khi bắt đầu công việc nên số người cò

Question

Một đội công nhân dự định làm xong công việc đó trong 12 ngày, nhưng vì có 8 người chuyển đi làm việc khác trước khi bắt đầu công việc nên số người còn lại phải thêm 6 ngày nữa, tính số công nhân ban đầu của đội đó. Biết rằng năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau

in progress 0
Jade 1 giờ 2021-09-08T22:57:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T22:58:56+00:00

  Đáp án: 24

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-08T22:59:04+00:00

  Đáp án:

  Ban đầu đội công nhân đó có 24 người.

  Giải thích các bước giải:

  (Bài toán tỉ lệ nghịch)

  Thời gian thực tế đội đó làm xong công việc là :

  12 + 6 = 18 (ngày)

  18 ngày gấp 12 ngày số lần là :

  \(18:12=\frac{3}{2}\) (lần)

  Thời gian làm xong công việc gấp lên \(\frac{3}{2}\) lần thì số người giảm đi \(\frac{3}{2}\) lần tương ứng với 8 người chuyển đi làm việc khác.

  Coi số người ban đầu là 3 phần bằng nhau thì số người thực tế làm việc là 2 phần như thế. Hiệu hai số đó bằng 8.

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  3 – 2 = 1

  Ban đầu đội công nhân đó có số người là :

  8 : 1 x 3 = 24 (người)

  Đáp số : 24 người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )