Một đội công nhân kĩ thuật tính rằng muốn tiện 6 cái bánh xe phải mất 4 giờ. Hỏi muốn tiện 1260 bánh xe kiểu ấy thì phải mất bao nhiêu ngày công lao đ

Question

Một đội công nhân kĩ thuật tính rằng muốn tiện 6 cái bánh xe phải mất 4 giờ. Hỏi muốn tiện 1260 bánh xe kiểu ấy thì phải mất bao nhiêu ngày công lao động, biết rằng mỗi ngày công lao động gồm 8 giờ?

in progress 0
Alice 27 phút 2021-09-20T09:47:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:49:01+00:00

  Đáp án: 105 ngày

  Giải thích các bước giải: mỗi ngày làm được 12 cái

  vậy cần 1260 : 12 = 105 ngày

  0
  2021-09-20T09:49:32+00:00

  Một ngày lao động động tiện được số bánh xe là:

  $8:4\times6=12$ (bánh xe)

  Số ngày lao động để hoàn thành 1260 bánh xe là:

  $1260:12=105$ (ngày)

  Đáp số: 105 ngày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )