Một xe khách khởi hành từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau đó 25 phút, một xe con xuất phát từ B để đi đến A với vận tốc 50km/h.biết cả 2 xe đến nơi c

Question

Một xe khách khởi hành từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau đó 25 phút, một xe con xuất phát từ B để đi đến A với vận tốc 50km/h.biết cả 2 xe đến nơi cùng 1 lúc, hỏi quãng đường ab là bao nhiêu
KO LÀM CÁCH THCS NHÁ

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-04T01:42:13+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:44:04+00:00

  Sau 25 phút , xe khách đi được là :

       (25:60)x40=16,4(km)

   Xe con đi nhanh hơn xe khách mỗi giờ là :

        50-40=10(km)

   Quãng đường ab là :

        16,4×10=164(km)

                   Đ/S: 165km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )