Một gen có 3000 Nu và 3900 liên kết Hidro.Khi gen tổng hợp 5 phân tử ARN thì môi trường cung cấp : 1500 U và 2250G.

Question

Một gen có 3000 Nu và 3900 liên kết Hidro.Khi gen tổng hợp 5 phân tử ARN thì môi trường cung cấp : 1500 U và 2250G.
a,Tìm số nu từng loại trên gen
b,Tìm số nu từng loại trên ARN
c, Tính Larn , Marn

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-09-14T17:44:04+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T17:45:07+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Số Nu của mỗi mạch là:

  3000 : 2 = 1500 Nu

  – Theo đề ra, ta có hệ: 

  $\left \{ {{A+G=1500} \atop {2A+3G=3900 }} \right.$

  – Giải hệ ta được:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=900Nu} \atop {G=X=600Nu}} \right.$ 

  b. 

  – Số Nu từng loại trên ARN là:

  + U = 1500 : 5 = 300 Nu

  + A = 600 – 300 = 300 Nu

  + G = 450 Nu

  + X = 450 Nu

  c.

  – Chiều dài của mARN là:

  3000 × 3,4 : 2 = 5100 $A^{o}$ 

  – Khối lượng của mARN là:

  3000 × 300 = 900000 đvC

  0
  2021-09-14T17:45:26+00:00

  a. Theo đề bài ta có 

  A+G=1500 và 2A+3G=3900 

  Suy ra A=T=900 , G=X=600

  b. Tìm số nu từng loại trên ARN

  U=1500:5=300, A=600-300=300, G=450, X=450

  c, Tính

  Chiều dài mARN là 

  L=Nx 3,4=5100 amtrong

  Khối lương mARN là 

  m=Nx300=450000 đvC

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )