một gen có 3k nu, số lk hidro 3900lk tính số nu của gen, của từng loại tính chu kì xoắn khói lượng của gen

Question

một gen có 3k nu, số lk hidro 3900lk
tính số nu của gen, của từng loại
tính chu kì xoắn
khói lượng của gen

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-11-24T14:34:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:36:24+00:00

  Theo bài ra ta có: N = 2A + 2G = 3000

  H = 2A + 2G = 3900

  Giải hệ ta có: A = T = 600; G = X = 900

  Số chu kì xoắn: 3000 : 20 = 150

  Khối lượng gen: 3000 x 300 = 900000 đvC

  0
  2021-11-24T14:36:38+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Theo bài ra, ta có hệ:

  $\left \{ {{2A+3G=3900} \atop {2A+2G=3000}} \right.$

  – Giải hệ ta có:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=600 Nu} \atop {G=X=900Nu}} \right.$ 

  b.

  – Số chu kì xoắn của gen là:

  3000 : 20 = 150 chu kì

  c.

  – Khối lượng của gen là:

  3000 × 300 = 900000 đvC

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )