Một gen có khối lượng phân tử: 45.104 đ.v.C; Có hiệu số giữa A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen có G = 1

Question

Một gen có khối lượng phân tử: 45.104 đ.v.C; Có hiệu số giữa A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen có G = 14% số nuclêôtit của mạch và A bằng 450 nuclêôtit. Hãy tính:
1. Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen và của từng mạch đơn.
2. Chiều dài của gen.
3. Số chu kì xoắn của gen.
4. Số liên kết hoá trị được hình thành giữa các nuclêôtit của gen

in progress 0
Josephine 57 phút 2021-09-14T09:15:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:17:38+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Theo bài ra, ta có hệ:

  $\left \{ {{\%A-\%G=30\%} \atop {\%A+\%G=50\%}} \right.$

  – Giải hệ ta được:

  ⇒ $\left \{ {{\%A=\%T=40\%} \atop {\%G=\%X=10\%}} \right.$ 

  – Tổng số Nu của gen là:

  450000 : 300 = 1500 Nu

  – Số Nu của A và T trên gen là:

  1500 × 40% = 600 Nu

  – Số Nu của G và X trên gen là:

  1500 × 10% = 150 Nu

  – Số Nu của G1 và X2 là:

  750 × 14% = 105 Nu

  – A2 = T1 = 450 Nu

  – Số Nu của A1 và T2 là:

  600 – 450 = 150 Nu

  – Số Nu của G2 và X1 là:

  750 – 105 – 450 – 150 = 45 Nu

  b.

  – Chiều dài của gen là:

  1500 : 2 × 3,4 = 2550 $A^{o}$ 

  c.

  – Số chu kì xoắn của gen là:

  1500 : 20 = 75 chu kì

  d.

  – Số liên kết hóa trị được hình thành giữa các Nuclêôtit của gen là:

  1500 – 2 = 1498 liên kết

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )