một gia đình sử dụng 4 bóng đèn compact huỳnh quang giống nhau có ghi ( 220V – 35W ) trung bình mỗi ngày một đèn sử dụng 60 phút.Tính điện năng tiêu t

Question

một gia đình sử dụng 4 bóng đèn compact huỳnh quang giống nhau có ghi ( 220V – 35W ) trung bình mỗi ngày một đèn sử dụng 60 phút.Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong 1 tháng ( 30 ngày)

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-05T16:27:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:28:35+00:00

                                         Bài làm .Đổi 60ph=1h

  Điện năng tiêu thụ của gia đình cho 4 bóng đèn đó trong một ngày là:

                                          35 · 4 · 1 = 140 (Wh)

  Vậy điện năng tiêu thụ của gia đình cho 4 bóng đèn đó trong một tháng (30 ngày) là:

                                          140 · 30 = 4200 (Wh)

  0
  2021-08-05T16:28:51+00:00

  Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày là:

  4 . 35 . ($\frac{60}{60}$ )=140Wh

  Điện năng tiêu thụ trong 1 tháng là:

  140 . 30=4200Wh

  Vậy điện năng gia đình đã dùng là 4200 Wh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )