Một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là 90 , chiều rộng bằng 1/3 chiều dài . Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Question

Một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là 90 , chiều rộng bằng 1/3 chiều dài . Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-06T15:24:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:25:44+00:00

  Đáp án:

   vote hay nhé

  Giải thích các bước giải:

   Chiều rộng hcn là:

  90.1/3=30(cm)

  chu vi hcn là

  (90+30).2=240(cm)

  Diên tích hcn là:

  90.30=2700(cm*2)

  0
  2021-10-06T15:26:00+00:00

  Đáp án:

   Đây là mình viết theo ý hiểu của mình nhé!

  Giải thích các bước giải:

   Chiều rộng hình chữ nhật là:

  90 x 1/3 = 30 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (90 + 30) x 2 = 240 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  90 x 30 = 2700 (cm²)

                Đáp số: Chu vi: 240 cm

                              Diện tích: 2700 cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )