Một hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 m bằng một nửa chiều dài .Tính diện tích hình chữ nhật đó

Question

Một hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 m bằng một nửa chiều dài .Tính diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-10-06T17:36:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:37:40+00:00

  Đáp án:

   18/25 m²

  Giải thích các bước giải:

        Chiều dài hình chữ nhật là:

             3/5×2=6/5(m)

         Diện tích hình chữ nhật đó là:

             6/5×3/5=18/25(m²)

                 Đáp số:18/25 m²

  0
  2021-10-06T17:37:56+00:00

  Giải thích các bước giải :

  Chiều dài hình chữ nhật là :

  `3/5 × 2 = 6/5` ( m )

  Diện tích hình chữ nhật là :

  `3/5 × 6/5 = 18/25` ( m² )

  Đáp số : `…`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )