Một hình chữ nhật có chu vi là 240cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 12 cm và giảm chiều dài 8 cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Question

Một hình chữ nhật có chu vi là 240cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 12 cm và giảm chiều dài 8 cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-08-17T07:02:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:04:04+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Tổng chiều dài và rộng là :

      `240:2=120(cm)`

  Vì nếu tăng chiều rộng `12cm` và giảm chiều dài `8cm` thì được hình vuông ( tức lúc này chiều dài `=` chiều rộng )

  Nên chiều dài hơn chiều rộng là :

          `8+12=20(cm)`

  Ta có sơ đồ :

  Chiều rộng : |——————-| … 20cm …   ( Tổng : `120cm` )

  Chiều dài    : |———————————-|

  Chiều rộng là :

       `(120-20):2=50(cm)`

  Chiều dài là :

       `50+20=70(cm)`

  Diện tích hình chữ nhật là :

      `70xx50=3500(cm^2)`

           Đáp số : `3500cm^2`

  0
  2021-08-17T07:04:20+00:00

  $#Đáp án+Giải thích các bước giải:$

  Nửa chu vi hình chữ nhật là :

  `240÷2=120  (cm)`

  Chiều rộng kém chiều dài :

  `12+8=20  (cm)`

  Chiều dài hình chữ nhật là :

  `(120+20)÷2=70  (cm)`

  Chiều rộng hình chữ nhật là :

  `70-20=50  (cm)`

  Diện tích hình chữ nhật là :

  `70×50=3500  (cm^2)`

  Đáp số : …………………….

  $#Na$

  $#XIN HAY NHẤT AK$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )