Một hình chữ nhật có diện tích là 72Được chia thành hai thì dương có diện tích bằng nhau hãy tính chu vi hình chữ nhật đó

Question

Một hình chữ nhật có diện tích là 72Được chia thành hai thì dương có diện tích bằng nhau hãy tính chu vi hình chữ nhật đó

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-05T15:47:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:48:13+00:00

   Giải thích các bước giải :

               Diện tích 1 hình vuông là :

                       72 : 2 = 36 ( cm2 )

               Vì HCN chia thành 2 hình vuông nên cạnh hình vuông là chiều rộng HCN .

                Chiều rộng hình chữ nhật là :

                      36 : 6 = 6 ( cm )

                Chiều dài hình chữ nhật là :

                      72 : 6 = 12 ( cm )

                 Chu vi hình chữ nhật là :

                      ( 6 + 12 ) x 2 = 36 ( cm )

                          Đáp số : 36 cm

   

  0
  2021-08-05T15:48:27+00:00

  vì hcm chia 2 nên ta được diện tích hình vuông là 

                  72 : 2 = 36 cm²

  cạnh hình vuông là 

          36: 4 = 9 cm

  chiều dài hcn là 

         9+9=18 cm 

  chiều rộng hcn là

        72: 18 =4 cm

  chu vi hcn là 

  (18 +4) ×2 =44 cm

   đáp số 44 cm

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )