một hình tam giác vuông có diện tích là 8,4m2, độ dài 1 cạnh là 70 dm . Độ dài cạnh góc vuông là bao nhiêu? giúp mình vs . hua vote 5 sao

Question

một hình tam giác vuông có diện tích là 8,4m2, độ dài 1 cạnh là 70 dm . Độ dài cạnh góc vuông là bao nhiêu?
giúp mình vs . hua vote 5 sao

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-29T20:11:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:13:12+00:00

  Đáp án:

  2,4 m 

  Giải thích các bước giải:

   70 dm = 7m

  Độ dài cạnh góc vuông kia là:

  8,4 x 2 : 7 = 2,4 m 

  0
  2021-09-29T20:13:21+00:00

  Đổi `70dm=7m`

  Độ dài cạnh góc vuông còn lại là

  `8,4×2:7=2,4(m)`

  Đáp số: `2,4m`

  chúc học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )