Một hình thang có đáy bé 30 m , đáy lớn bằng 5/3 đây nhỏ , chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy ở giữa mảnh vườn có một cái ao hình tròn đường k

Question

Một hình thang có đáy bé 30 m , đáy lớn bằng 5/3 đây nhỏ , chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy ở giữa mảnh vườn có một cái ao hình tròn đường kính 8m . Hỏi diện tích phần đất còn lại là bao nhiêu

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-10-06T20:54:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T20:56:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, Đáy lớn là: 30 . 5/3 = 50 (m)
  Chiều cao là: ( 30 + 50 ) / 2 = 40 (m)
  Diện tích mảnh đất là: (50 + 30)x40 / 2 = 1600 (m2)
  b, Diện tích trồng ngô: 30% x 1600 = 480 (m2)
  Diện tích trồng khoai: 50% x 1600 = 800 (m2)
  Diện tích trồng đỗ: 1600 – 480 – 800 = 320 (m2)

   

  0
  2021-10-06T20:56:31+00:00

    Đáy lớn của hình thang đó là :

  30 x 5/3 = 50 ( m )

    Chiều cao của hình thang đó là :

  ( 30 + 50 ) : 2 = 40 ( m )

  Diện tích cả khu vuờn đó là :

  ( 30 + 50 ) x 40 : 2 = 1600 ( m² )

  Bán kính chiếc ao đó là : 

  8 : 2 = 4 ( m )

  Diện tích chiếc ao đó là : 

  4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( m² )

  Diện tích còn lại là :

  1600 – 50,24 = 1549,76 ( m²)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )