một hình thang có đáy lớn là 35,6m; đáy lớn hơn đáy bé 9,7 m và chiều cao bằng 2/3 tổng hai đáy Tính diện tích mảnh đất đó

Question

một hình thang có đáy lớn là 35,6m; đáy lớn hơn đáy bé 9,7 m và chiều cao bằng 2/3 tổng hai đáy Tính diện tích mảnh đất đó

in progress 0
Allison 5 tháng 2021-07-17T19:04:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:06:30+00:00

  Đáp án:

  $\text{ Diện tích mảnh đất hình thang đó }$ : $ 1260 $,$ 75 $ $ m $².

  Giải thích các bước giải:

                     Bài giải

  Đáy bé của mảnh đất hình thang đó là:

          $ 35 $,$ 6 $ $ – $ $ 9 $,$ 7 $ $ = $ $ 25 $,$ 9 $ ( $ m $ )

  Tổng độ dài hai đáy lớn là :

          $ 35 $,$ 6 $ $ + $ $ 25 $,$ 9 $ $ = $ $ 61 $,$ 5 $ ( m )

  Chiều cao mảnh đất hình thang đó là :

         $ 61 $,$ 5 $ × $\frac{2}{3}$ = $ 41 $ ( $ m $ )

  Diện tích mảnh đất hình thang đó là :

          $ 61 $,$ 5 $ × $ 41 $ $ : $ $ 2 $ $ = $ $ 1260 $,$ 75 $ ( $ m $² )

                               Đáp số : Diện tích$\text{ mảnh đất hình thang đó }$ : $ 1260 $,$ 75 $ $ m $².

            

  0
  2021-07-17T19:06:37+00:00

  Đáy bé của mảnh đất hình thang đó là:

      35,6 – 9,7 = 25,9 (m)

  Chiều cao của mảnh đất hình thang đó là:

       `2/3`×(35,6+25,9) = 41 (m)

  Diện tích mảnh đất hình thang đó là:

       (35,6+25,9)×41 : 2= 1260,75 (m²)

    Chúc bạn học tốt ^^  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )