Một hình tròn nằm trong một hình vuông . chu vi của hình vuông la 48cm. Hãy tính độ dài đường kính , bán kính của hình tròn đó ?

Question

Một hình tròn nằm trong một hình vuông . chu vi của hình vuông la 48cm. Hãy tính độ dài đường kính , bán kính của hình tròn đó ?

in progress 0
Claire 1 năm 2021-12-06T09:06:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:07:37+00:00

  Độ dài đường kính, bán kính là :

            48:4:2=6(cm)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-12-06T09:08:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )