một hợp chất ion cấu tạo từ m2+ và x- , tổng số hạt cơ bản trong phân tử MX2 là 186 hạt , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khô

Question

một hợp chất ion cấu tạo từ m2+ và x- , tổng số hạt cơ bản trong phân tử MX2 là 186 hạt , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số notron của ion M2+ nhiều hơn X- là 12 hạt. Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X- là 27 hạt . Công thức phân tử của MX2 là?

in progress 0
Eva 17 phút 2021-09-12T22:45:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:46:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  + tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong phân tử MX2 là 186 hạt nên ta có: 2P(M) + N(M) + 4P(X) + 2N(X) = 186

  + số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt nên 2P(M) – N(M) + 4P(X) – 2N(X) = 54

  + Số khối của ion M2+ nhiều hơn X là 21 nên P(M) + N(M) – P(X) – N(X) = 21

  + Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X là 27 hạt nên 2P(M) + N(M) – 2 – [2P(X) + N(X) + 1] = 27

  Từ (1) (2) ta có: 4P(M) + 8P(X) = 240

  Từ (3) (4) ta có: P(M) – P(X) = 9

  Tìm được P(M) = 26 và P(X) = 17

  =>công thức của mx2 là fecl2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )