Một hợp chất khí A có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố là: 5,9 %N còn lại là oxi .Lập công thức hóa học của hợp chất A, biết tỉ khối của

Question

Một hợp chất khí A có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố là: 5,9 %N còn lại là oxi .Lập công thức hóa học của hợp chất A, biết tỉ khối của khí A so với khí metan (CH4) là 7 lần

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-11-24T17:13:07+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-24T17:14:21+00:00

    x, y, z lần lượt là số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất.

    %A, %B, %C lần lượt là phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất.

    MA, MB, MC lần lượt là khối lượng mol của các nguyên tố trong hợp chất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )