Một hộp đựng tám thẻ ghi số từ 1 đến 8. lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 3 thẻ, tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ bằng 11

Question

Một hộp đựng tám thẻ ghi số từ 1 đến 8. lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 3 thẻ, tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ bằng 11

in progress 0
Parker 1 năm 2021-08-19T19:22:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:24:05+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac{5}{56}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Không gian mẫu là lấy ngẫu nhiên 3 thẻ trong 8 thẻ có:  

  $n(\Omega)=C_8^3$
  Gọi A là biến cố: “Tổng các số ghi trên ba thẻ đó bằng 11”.
  $A = (1,2,8 ; 1,3,7 ; 1,4,6 ; 2,3,6 ; 2,4,5 )$

  $\Rightarrow n(A) = 5$

  $⇒ P(A) = \dfrac{5}{56}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )