một khối lập phương có độ dài cạnh là 2 cm được chia thành 8 khối lập phương cạnh 1cm . Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các đỉnh của khối

Question

một khối lập phương có độ dài cạnh là 2 cm được chia thành 8 khối lập phương cạnh 1cm . Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các đỉnh của khối lập phương cạnh 1 cm ?

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-17T13:18:34+00:00 1 Answers 130 views -1

Answers ( )

  1
  2021-08-17T13:19:41+00:00

  Đáp án:2876

   

  Giải thích các bước giải:

  Có tất cả  27điểm.
  Chọn 3 điểm trong 27  có 27C3 cách chọn
  Có tất cả  8.2+6.2+4.2+4+3+2+2+2=49 bộ ba điểm thẳng hàng.
  Vậy có 27C3-49 tam giác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )