một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400 m chiều rộng 100m thì diện tích là bao nhiêu ha

Question

một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400 m chiều rộng 100m thì diện tích là bao nhiêu ha

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-24T18:07:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:08:41+00:00

  Đáp án:

  `4ha`

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích khu đất:

          `400×100=40  000  (m^2)  =  4ha`

                    Đáp số: `4ha`

  0
  2021-11-24T18:09:09+00:00

  Đáp án:

   4ha

  Giải thích các bước giải:

              Diện tích là :

                            400 * 100 = 40000 m2

               Đổi 40000 m2 = 4 ha

                                      Đáp số : 4 ha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )