Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 240m. Nếu tăng chiều rộng 7,2m thì ta được khu đất hình vuông

Question

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 240m. Nếu tăng chiều rộng 7,2m thì ta được khu đất hình vuông

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-07-20T19:01:20+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T19:03:05+00:00

  Đáp án:

  \(3587,04m^2.\)

  Giải thích các bước giải:

   Vì tăng chiều rộng \(7,2m\) thì được khu đất hình vuông nên ta có chiều dài hơn chiều rộng \(7,2m\).

  Nửa chu vi khu đất đó là :

            \(240 : 2 =120\;(m)\)

  Chiều dài khu đất đó là :

            \((120+ 7,2) : 2 = 63,6\;(m)\)

  Chiều rộng khu đất đó là :

            \(120 – 63,6=56,4\;(m)\)

  Diện tích khu đất đó là :

             \(63,6 \times 56,4 = 3587,04 \;(m^2)\)

                            Đáp số : \(3587,04m^2.\)

  0
  2021-07-20T19:03:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là:

  240:2=120 ( m )

  Theo bài ra: Nếu tăng chiều rộng 7,2m thì ta được khu đất hình vuông 

  => Chiều dài hơn chiều rộng 7,2m

  Chiều dài khu đất hình chữ nhật là:

  (120 + 7,2 ) : 2 = 63,6 (m)

  Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:

  120 – 63,6 = 56,4(m)

  Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

  63,6 nhân 56,4= 3587,04 (m2)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )