một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp dôi chiều rộng . Nếu thêm vào chiều rộng 3m chiều dài 0,6m thì khi đó chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.Biết 1

Question

một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp dôi chiều rộng . Nếu thêm vào chiều rộng 3m chiều dài 0,6m thì khi đó chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.Biết 1/2 diện tích khu vườn dùng để trồng cam, 2/3 diện tích còn lại trồng rau, còn lại là diện tích lối đi. Diện tích lối đi là …….m2
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
help me!!!!

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-09-30T14:40:01+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:41:08+00:00

  Gọi chiều dài khu vườn là a, chiều rộng là b, ta có:

  `a=2b`

  `(a+0,6)=3/2(b+3)`

  `2(a+0,6)=3(b+3)`

  `2a+1,2=3b+9`

  `2a=3b+7,8`

  `2a-a=3b-2b+7,8`

  `a=b+7,8`

  `b=7,8`

  `a=15,6`

  Rồi bạn tự tính diện tích đi nhá

   

  0
  2021-09-30T14:41:23+00:00

  a=2b

  (a+0,6)=$\frac{3}{2}$ (3+b)

  2+(a+0,6)=3(b+3)

  2a+1,2=3b+9

  2a=3b+7,8

  2a-a=3b-2b+7,8

  a=b+7,8

  b=7,8

  a=15,6

  Bạn tính diện tích ik nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )