Một lớp có 24 học sinh nam và 12 học sinh nữ hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm cả lớp

Question

Một lớp có 24 học sinh nam và 12 học sinh nữ hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm cả lớp

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-29T03:50:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:51:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: tổng số học sinh là 24+12=36 học sinh

  số học sinh nam chiếm số phần trăm cả lớp là:

  24:36 nhân 100=66,6%

   

  0
  2021-07-29T03:52:18+00:00

                                                                Bài Giải

                                              Tổng số học sinh trong lớp là:

                                                      24+12=36(Học sinh)

                                     số phần trăm học sinh nam so với cả lớp là:

                                                       24:36×100=66,6%

                                                    Đáp số:66,6%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )