một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại : giỏi , khá , trung bình . số học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75% số học sinh khá là 12 em

Question

một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại : giỏi , khá , trung bình . số học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75% số học sinh khá là 12 em . tìm số học sinh giỏi của lớp

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-08-18T17:10:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:12:08+00:00

  Đáp án:

  19 học sinh

   

  Giải thích các bước giải:

          bài giải

   số học sinh trung bình là

        45×2/9=10(học sinh)

  số học sinh khá là

             12:75%=  16(học sinh)

  số học sinh lớp đó là

  45-10-16=19 (học sinh)

                   đáp số 19 (học sinh)

  @Nhím

  nhóm Army of Darkness

  0
  2021-08-18T17:12:26+00:00

  Đáp án:

   19 học sinh

  Giải thích các bước giải:

   Số học sinh trung bình là : 

  45 x $\frac{2}{9}$ = 10 (hs)

  Số học sinh khá có là :

  12 : $\frac{75}{100}$ = 16 (hs)

  Soos học sinh giỏi có là :

  45 – 10 -16 = 19 (hs)

  Đs : 19 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )