một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 168 cm và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. a. tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó b. trên mạnh vườn đó

Question

một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 168 cm và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.
a. tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó
b. trên mạnh vườn đó cứ 10 m vuông thu hoạch được 5 kg rau hỏi mạnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-02T20:52:55+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-02T20:54:05+00:00

                                                               Bài giải

                   Tổng chiều dài và chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

                                             168 : 2 = 84 ( m )   

                 Ta có sơ đồ : ( Bạn tự vẽ )

                         Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

                                              2 + 5 = 7 ( phần )

                         Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

                                              ( 84 : 7 ) × 5 = 60 ( m )

                         Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

                                              84 – 60 = 24 ( m )

                     a, Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

                                              60 × 24 = 1440 ( m²)

                    b, Trên mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được số ki lô gam rau là :

                                             ( 1440 : 10 ) × 5 = 720 ( kg rau )

                                                         Đáp số : a, 1440 m²

                                                                       b, 720 kg rau

                                             

   

  0
  2021-10-02T20:54:28+00:00

   `a)`

  Nửa chu vi mảnh vườn là

  `168 : 2 = 84 (m)`

  Tổng số phần bằng nhau là

  `2 + 5 = 7` (phần)

  Chiều rộng mảnh vườn là

  `84 : 7 \times 2 = 24 ( m )`

  Chiều dài mảnh vườn là

  `84 – 24 = 60 (m)`

  Diện tích mảnh vườn là

  `60 \times 24 = 1440 (m^2)`

  `b) `

  `1 m^2` thu được số kg rau là

  `5 : 10 = 0,5` (kg)

  Mảnh vườn đó thu được số kg rau là

  `1440 \times 0,5 = 720 (kg)`

  Đáp số : `720 kg`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )