một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 500 m biết chiều rộng bằng 10% chu vi . a) tính diện tích mảnh đất đó b) người ta sử dụng 25% diện tích mản

Question

một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 500 m biết chiều rộng bằng 10% chu vi .
a) tính diện tích mảnh đất đó
b) người ta sử dụng 25% diện tích mảnh đất đó để trồng rau

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-11-12T14:31:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:33:34+00:00

  Đáp án:

  Nửa chu mảnh vườn đó là:

      `500 : 2 = 250 (m)`

  Chiều rộng mảnh vườn đó là:

       `500 × 10 : 100 = 50 (m)`

  Chiều dài mảnh vườn đó là:

      `250 – 50 = 200 (m)`

  a) Diện tích mảnh vườn đó là:

      `200 × 50 = 10000 (m²)`

  b) Diện tích phần đất trồng rau là:

      `10000 × 25 : 100 = 2500 (m²)`

                                 Đáp số: `a) 10000 cm²`

                                              `b) 2500 m²`

   

  0
  2021-11-12T14:33:46+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   `Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhất là`

       `500×10%=50(m)`

  `Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhất là`

     `500 : 2 – 50= 200(m)`

  a) `Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhất là`

            `200×50 = 10000(m²)`

  b) `Diện tích mảnh đất để trồng rau là`

           `100000×25%= 2500(m²)`

                      `Đáp số : a) 10000 m²`

                                    `b) 2500m²`

  CHO XIN HAY NHẤT Ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )