một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90 dm chiều rộng bằng 4/5 chiều dài tính diện tích mảnh vườn đó ra đơn vị mét vuông

Question

một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90 dm chiều rộng bằng 4/5 chiều dài tính diện tích mảnh vườn đó ra đơn vị mét vuông

in progress 0
Eloise 1 giờ 2021-10-08T07:20:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:22:17+00:00

  Đáp án:

   20 met vuông

  Giải thích các bước giải:

   chiều rộng mảnh vườn là

  90:(4+5)x4=40(dm)

  chiều dài mảnh vườn là

  90-40=50(dm)

  diện tích mảnh vườn là

  40 x50=2000(dm2)

  đổi 2000dm2=20m2

  đ/s :20m2

  0
  2021-10-08T07:22:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )