Một máy bay bay từ điểm A đến điểm B cách nhau 900km theo chiều gió mất 2,5h. Biết khi không có gió máy bay bay với vận tốc 300km/h. Hỏi vận tốc của g

Question

Một máy bay bay từ điểm A đến điểm B cách nhau 900km theo chiều gió mất 2,5h. Biết khi không có gió máy bay bay với vận tốc 300km/h. Hỏi vận tốc của gió là bao nhiêu:

in progress 0
aihong 5 ngày 2021-12-04T06:19:52+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:21:08+00:00

  Đáp án:

  \(60km/h\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  (1): Máy bay
  (2): Gió
  (3): Mặt đất
  Ta có:
  + Vận tốc của máy bay so với đất: \({v_{13}} = \dfrac{{900}}{{2,5}} = 360km/h\)
  + Vận tốc của máy bay so với gió: \({v_{12}} = 300km/h\)
  + Vận tốc của gió so với đất: \({v_{23}} = ?\)
  Ta có: \(\overrightarrow {{v_{13}}} = \overrightarrow {{v_{12}}} + \overrightarrow {{v_{23}}} \)
  Khi máy bay bay theo chiều gió \(\overrightarrow {{v_{12}}} \uparrow \uparrow \overrightarrow {{v_{23}}} \)
  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\\ \Rightarrow {v_{23}} = {v_{13}} – {v_{12}} = 360 – 300 = 60km/h\end{array}\)
  Vậy, vận tốc của gió là \(60km/h\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )