Một máy bay cất cánh trong 5 phút với vận tốc 240 km/h. Hãy tính độ cao của máy bay so với mặt đất, biết rằng khoảng cách từ điểm xuất phát đến phương

Question

Một máy bay cất cánh trong 5 phút với vận tốc 240 km/h. Hãy tính độ cao của máy bay so với mặt đất, biết rằng khoảng cách từ điểm xuất phát đến phương thẳng đứng là 12km

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-15T11:53:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T11:55:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi `5 phút =1/12 (h)`

  Gọi quãng đường Máy bay bay  là `S_1`

  khoảng cách từ điểm xuất phát đến phương thẳng đứng là 1`S_2`

  Quãng đường máy bay đã bay là:

  `240×1/12=20(km)`

  Độ cao của máy bay so với mặt đất lúc đó là:

  `\sqrt{20^2-12^2}=16(km)`

  Vậy `…`

  0
  2021-10-15T11:55:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  v=240(km/h)

    t=5(phút) =112(h)

    S1=12(km)

  Quãng đường máy bay đã bay là:

    S2=v.t=240.112=20(km)

  Độ cao của máy bay so với mặt đất lúc đó là:

    `h = \sqrt{S_2^2 – S_1^2} = \sqrt{20^2 -12^2) = 16 (km)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )