Một máy bay đang chuyển động với vận tốc 150m/s ở độ cao 490m so với mặt đất thì thả một gói hàng , lấy g=9,8m/s^2. Tính tầm bay xa của gói hàng .

Question

Một máy bay đang chuyển động với vận tốc 150m/s ở độ cao 490m so với mặt đất thì thả một gói hàng , lấy g=9,8m/s^2. Tính tầm bay xa của gói hàng .

in progress 0
Athena 47 phút 2021-11-26T06:29:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:31:24+00:00

  Đáp án:  1500m 

   

  Giải thích các bước giải:

  Tầm bay xa của gói hàng là : 

   L = v x √2h/g 

      =150 x √2×490 / 9,8 

      = 1500 m 

  0
  2021-11-26T06:31:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )