Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ máy bay có công suất 95 600 W đã tạo ra một lực phát động là 7 500 N, giúp máy bay được nâng đều lên. a/.

Question

Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ máy bay có công suất 95 600 W đã tạo ra một lực phát động là 7 500 N, giúp máy bay được nâng đều lên.
a/. Tính công mà động cơ máy bay thực hiện trong 45 giây.
b/. Tính quãng đường máy bay được nâng lên theo phương thẳng đứng trong thời gian đó

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-11-03T12:07:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:09:01+00:00

  Đáp án:

  A=4302000J

  Giải thích các bước giải:

  a>
  \[A = P.t = 95600.45 = 4302000J\]

  b>

  \[S = \frac{A}{F} = \frac{{4302000}}{{7500}} = 573,6m\]

  0
  2021-11-03T12:09:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Công của động cơ trong 45s là:

  A =P.t = 95600.45 = 4302000 ( J )

  Quãng đường máy bay đạt được trong 45s là:

  a= A/F = 4302000/7500 = 573,6 ( m )

  Vậy công của động cơ trong 45s là 4302000 J và quãng đường máy bay đạt được trong 45s là 573,6 m

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )