Một máy biến áp một pha có U1 = 220V, N1 = 2200 vòng, U2 = 8V, N2 = 80 vòng. Hỏi máy biến áp là máy biến áp tăng áp hay giảm áp? Muốn điện áp U1 = 110

Question

Một máy biến áp một pha có U1 = 220V, N1 = 2200 vòng, U2 = 8V, N2 = 80 vòng. Hỏi máy biến áp là máy biến áp tăng áp hay giảm áp? Muốn điện áp U1 = 110 V, để giữ U2 không đổi, nếu số vòng dây N1 không đổi thì phải điều chỉnh cho N2 bằng bao nhiêu ?

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-07-11T01:12:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:13:29+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 

  1) Máy biến áp là máy biến áp giảm áp vì số vòng cuộn thứ cấp nhỏ hơn cuộn sơ cấp

  2) Ta có công thức:

  U1/U2 = N1/N2 

  => 110/8 = 2200/N2 

  => N2 = 160 (vòng)

  #Creative Team Name

  0
  2021-07-11T01:14:05+00:00

  `\text{~~Phuong~~}`

  `->`Máy biến áp giảm áp. (`U_1>U_2`)

  Số vòng dây cuộn thứ cấp là:

  `(U_1)/(U_2)=(N_1)/(N_2)`

  `-> 110/8=2200/(N_2)`

  `-> N_2=160`(V)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )