Một máy biến thế có số vòng hai cuộn dây là 50000 vòng và 2000 vòng. Muốn tăng thế, ta dùng cuộn nào làm cuộn sơ cấp n1 ? Nếu hiệu điện thế đưa vào cu

Question

Một máy biến thế có số vòng hai cuộn dây là 50000 vòng và 2000 vòng. Muốn tăng thế, ta dùng cuộn nào làm cuộn sơ cấp n1 ? Nếu hiệu điện thế đưa vào cuộn sơ cấp là 10000 V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

in progress 0
Maria 1 năm 2021-10-26T18:23:44+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:24:48+00:00

  Đáp án:

  ${n_1} = 2000$

   250000V

  Giải thích các bước giải:

   muốn tăng thế \[{U_2} > {U_1} \Rightarrow {n_2} > {n_1}\]

  ${n_1} = 2000$

  $\frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} \Rightarrow {U_2} = 10000.\frac{{50000}}{{2000}} = 250000\left( V \right)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )