Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng 16m, chiều dài 32,5m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Diện tích còn lại làm sân và vườn. A)

Question

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng 16m, chiều dài 32,5m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Diện tích còn lại làm sân và vườn.
A) tính diện tích đất làm nhà.
B) tính tỉ số phần trăm diện tích đất làm nhà và và diện tích đất làm sân,vườn
C) tính diện tích đất làm sân biết rằng diện tích đất làm sân kém diện tích đất làm vườn là 160 mét vuông

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-11-22T12:55:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:56:49+00:00

  @Magic_

  a)

  Diện tích đất nhà là :

  $32,5 × 16 =520(m^2)$

  b) 

  Diện tích đất để làm nhà là :

  $520 × \dfrac{20}{100} = 104(m^2)$

  Diện tích đất làm sân , vườn là :

  $520 – 104 =416(m^2)$

  Tỉ số phần trăm diện tích đất làm nhà và và diện tích đất làm sân,vườn :

  $104 : 416 . 100 =25\text{%}$

  c)

  Diện tích đất làm sân là :

  $(416 – 160) : 2 =128(m^2)$

  Đáp số : a) $520m^2$

                b) $25 \text{%}$

                c) $128 m^2$

   

  0
  2021-11-22T12:57:29+00:00

  a) Diện tích miếng đất là:

  `32,5×16=520(m^2)`

  Diện tích đất làm nhà là:

  `520:100×20=104(m^2)`

  b) Diện tích đất làm sân và vườn là:

  `520-104=416(m^2)`

  Tỉ số phần trăm diện tích đất làm nhà và diện tích đất làm sân, vườn là:

  `104:416×100=25%`

  c) Diện tích đất làm sân là:

  `(416-160):2=128(m^2)`

    Đáp số: `a)104m^2;b)25%;c)128m^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )